ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 97.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 92.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 90.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. อุดรธานี เขต 4 82.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน