ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  
11 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน