ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน