ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 94.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 88.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขัวล้อ สพป. อุดรธานี เขต 4 88.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเตย สพป. อุดรธานี เขต 4 86.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 84.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 83.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านผากลางนา สพป. อุดรธานี เขต 4 74.50 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน