ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านเขือน้ำ สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน