ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านข้าวสาร สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดจับ สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาสี สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 5  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน