ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 82.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 81.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 81.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 81.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 80.33 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน