ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองกุงวังแสง สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุดรธานี เขต 4 84.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 82.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน