ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลญาริดา สพป. อุดรธานี เขต 4 92.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 84.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสวัสดี สพป. อุดรธานี เขต 4 83.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. อุดรธานี เขต 4 80.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. อุดรธานี เขต 4 80.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุดรธานี เขต 4 78.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน