ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านข้าวสาร สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน