ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 51 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 15 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน