ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเตย สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนางัว สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 4 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน