ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 89.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขือน้ำ สพป. อุดรธานี เขต 4 84.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน สพป. อุดรธานี เขต 4 83.50 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน