ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 85.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 84.65 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี สพป. อุดรธานี เขต 4 81.98 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 81.65 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนฐานะ สพป. อุดรธานี เขต 4 81.65 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาตูม สพป. อุดรธานี เขต 4 81.32 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน