ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 86.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 82.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 80.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 80.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 79.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 4 79.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 78.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน