ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 4 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน