ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 90.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป. อุดรธานี เขต 4 87.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 85.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนคำบงเจริญสุข สพป. อุดรธานี เขต 4 83.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 81.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุดรธานี เขต 4 80.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. อุดรธานี เขต 4 79.30 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสมประสงค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 77.70 เงิน 12  
13 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน