ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านข้าวสาร สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน