ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านนางัว สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน