ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 94.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 91.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 89.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 87.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 84.50 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน