ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 92.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สพป. อุดรธานี เขต 4 90.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 90.25 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. อุดรธานี เขต 4 88.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 86.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 85.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 84.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 83.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน