ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 94.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ สพป. อุดรธานี เขต 4 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 87.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 86.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 86.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 85.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี สพป. อุดรธานี เขต 4 84.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 83.50 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน