ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน