ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเตย สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 8  
12 โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก สพป. อุดรธานี เขต 4 74 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน