ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลญาริดา สพป. อุดรธานี เขต 4 92.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนขัวล้อ สพป. อุดรธานี เขต 4 82.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง สพป. อุดรธานี เขต 4 80.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเตย สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง สพป. อุดรธานี เขต 4 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย สพป. อุดรธานี เขต 4 66.75 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 66.75 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านดงธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 4 65.50 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 63 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน