ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาดหอคำ สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 4 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผากลางนา สพป. อุดรธานี เขต 4 87.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. อุดรธานี เขต 4 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนสูงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสมประสงค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 44 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน