ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 76.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 76.50 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 73.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 70.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 70 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. อุดรธานี เขต 4 70 เงิน 9  
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 70 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน