ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลญาริดา สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  
12 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน