ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สพป. อุดรธานี เขต 4 88.63 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 86.13 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 4 85.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  
10 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  
11 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  
12 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน