ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 87.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาสี สพป. อุดรธานี เขต 4 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 4 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 80.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 77.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 74.01 เงิน 7  
8 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สพป. อุดรธานี เขต 4 72.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า สพป. อุดรธานี เขต 4 70.50 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน