ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนางัว สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านข้าวสาร สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสวัสดี สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกุดจับ สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก สพป. อุดรธานี เขต 4 73 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน