ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนางัว สพป. อุดรธานี เขต 4 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร สพป. อุดรธานี เขต 4 78.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 76.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 4 76.75 เงิน 6  
8 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. อุดรธานี เขต 4 71.75 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน