ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร สพป. อุดรธานี เขต 4 89.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแดง สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำทรง สพป. อุดรธานี เขต 4 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 4 82.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. อุดรธานี เขต 4 78.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านขอนยูง สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. อุดรธานี เขต 4 72.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน