ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 94.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำบงเจริญสุข สพป. อุดรธานี เขต 4 92.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 89.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 87.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. อุดรธานี เขต 4 87.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน สพป. อุดรธานี เขต 4 85.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 85.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 84.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านข้าวสาร สพป. อุดรธานี เขต 4 84.75 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 79.25 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน