ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนารายณ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. อุดรธานี เขต 4 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 74 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน