ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขอนยูง สพป. อุดรธานี เขต 4 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 79.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 74.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 72.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสมประสงค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน