ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 74 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน