ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำบงเจริญสุข สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนภูมิพิชญ สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแดง สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน