ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 95.96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 87.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 61.60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านขอนยูง สพป. อุดรธานี เขต 4 52.92 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 42.11 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 40.40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 40.07 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านกาลึม สพป. อุดรธานี เขต 4 39 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 36 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 35.85 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 27.78 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน