ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขอนยูง สพป. อุดรธานี เขต 4 80.69 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 76.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 74.78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 74.42 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 66.78 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านกาลึม สพป. อุดรธานี เขต 4 64.58 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 58.17 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 53.45 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 47.48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 44.46 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 35.92 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน