ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 88.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 87.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 86.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 85.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 85.25 ทอง 7  
9 โรงเรียนคำบงเจริญสุข สพป. อุดรธานี เขต 4 83.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 82.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 80.75 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน