ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุดรธานี เขต 4 89.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 75.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร สพป. อุดรธานี เขต 4 74.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 72.83 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาคูณ สพป. อุดรธานี เขต 4 72.08 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 70.68 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 68.19 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 67.74 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย สพป. อุดรธานี เขต 4 61.71 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 60.66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 54.95 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 50.32 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน