ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองกบนาแมน สพป. อุดรธานี เขต 4 97.96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 89.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุดรธานี เขต 4 71.35 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 71.16 เงิน 5  
6 โรงเรียนตชด.บ้านเมืองทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 70.22 เงิน 6  
7 โรงเรียนภูมิพิชญ สพป. อุดรธานี เขต 4 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 63.45 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 สพป. อุดรธานี เขต 4 63.31 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 59.43 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนปะโคสามัคคีวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 59.35 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 46.28 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 45.35 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน