ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ สพป. อุดรธานี เขต 4 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองกุงวังแสง สพป. อุดรธานี เขต 4 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลญาริดา สพป. อุดรธานี เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. อุดรธานี เขต 4 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสมประสงค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน