ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสมประสงค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน