ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 99.08 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. อุดรธานี เขต 4 93.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 88.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร สพป. อุดรธานี เขต 4 82.04 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 80.95 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 80.19 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 78.09 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองกบนาแมน สพป. อุดรธานี เขต 4 76.24 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี สพป. อุดรธานี เขต 4 75.22 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 74.23 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 73.63 เงิน 11  
12 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 71.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลญาริดา สพป. อุดรธานี เขต 4 70.20 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน