ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 84.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 68.75 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 68.75 ทองแดง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน