ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 98.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 96.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 94.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 91.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 90.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 90.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 89.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 88.62 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 88.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 4 88.50 ทอง 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน