ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 96.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 90.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 4 88.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 87.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 87.50 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 87.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. อุดรธานี เขต 4 86.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สพป. อุดรธานี เขต 4 86.50 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุดรธานี เขต 4 81.50 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน