ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูมิพิชญ สพป. อุดรธานี เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน